Disclaimer

Prana Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website Bespare.nl. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van Bespare.nl.

Wij bieden consumenten en zakelijke gebruikers de mogelijkheid om diensten en producten te vergelijken en overeenkomsten met leveranciers af te sluiten. Wij zijn niet verbonden aan een belanghebbend bedrijf en doen dit zo veel mogelijk op maat en naar ons beste vermogen, op basis van de meest actuele beschikbare informatie.

 

Deze informatie is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Wij geven aanbieders geen enkele zeggenschap over de activiteiten en over de getoonde informatie op de site. Ook hebben we er geen enkel voordeel bij om een bepaalde aanbieder met voorrang te behandelen. Toch kunnen we geen garanties geven over de juistheid van de geboden informatie en adviezen. Snelle ontwikkelingen of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat informatie verouderd, niet correct of onvolledig is. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Acties van gebruikers op basis van onze informatie en adviezen komen dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid.

Prana Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.